Henkilötiedot

Jyrki Hakola
Johtaja, perustuotanto-osasto

Yhteystiedot

Matkapuhelin +358 50 377 4746

Osastot

Perustuotanto-osasto

Vastuuryhmät

Kansainväliset asiat
Puolustusvoimayhteistyö
Elinkeinoelämän alueellinen varautuminen
Kunta-, alue- ja maakuntayhteistyö
Terveydenhuollon varautuminen
Ympäristöterveydenhuollon varautuminen
Vesi- ja jätehuollon varautuminen
Elintarvikehuollon varautuminen
Päivittäistavarahuolto
Teollisuus ja rakentaminen
Varmuusvarastointi
Turvavarastointi