Henkilötiedot

Nuutti Nikula
Johtava analyytikko

Yhteystiedot


Osastot

Suunnittelu- ja analyysiosasto

Vastuuryhmät

Pankki- ja vakuutusalan varautuminen
Viranomaisyhteistyö
Huoltovarmuuskriittisten yritysten määrittely
Ennakointityö