Riittääkö ruoka energiakriisissä?

Tuusulassa harjoiteltiin 10.–11.10.2017 ruoantuotannon turvaamista energiakriisin aikana. Valtakunnalliseen harjoitukseen osallistui lähes 70 henkilöä, ja se kokosi yhteen laajan joukon eri toimijoita alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja -jakelusta, öljy- ja kaasualalta sekä kemianteollisuudesta. Harjoituksessa löydettiin parannuskeinoja ruoantuotannon toimintakykyyn vakavassa energiakriisissä.

Kahden harjoituspäivän aikana pohdittiin energiapulan vaikutuksia ruoantuotantoon eri sektoreiden näkökulmista ruokaketjun eri osissa. Näitä olivat alkutuotanto, elintarviketeollisuus sekä kauppa ja jakelu. Lisäksi vaikutuksia tarkasteltiin elintarvikehuoltoketjuittain maidon, lihan, kalan ja viljan osalta.

– Harjoituksessa selvisi, että öljyn ja maakaasun saatavuuden heikkenemisellä on merkittäviä vaikutuksia ruokaketjun kaikissa osissa. Kevyen polttoöljyn ja dieselin merkitys korostuu erityisesti maatalouden työkoneissa, viljan kuivaamisessa sekä elintarvikekuljetuksissa, kertoo Öljy- ja biopolttoaineala ry:n suunnittelupäällikkö Jorma Venäläinen.

– Harjoitus lisäsi ymmärrystä energian ja ruoan välisistä vaikutussuhteista sekä viestinnän merkityksestä eri toimijoiden välillä. Samalla tunnistettiin yhteisiä toimintatapoja, joilla ongelmakohtiin voidaan puuttua niin valtakunnallisella kuin yksittäisen toimijankin tasolla, korostaa Elintarviketeollisuusliitto ry:n valmiuspäällikkö Aili Kähkönen.

Harjoituksesta vastasivat Huoltovarmuusorganisaation viisi eri poolia, ja siihen osallistui lähes 70 eri toimijaa alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja -jakelusta, öljy- ja kaasualalta sekä kemianteollisuudesta. Mukana harjoituksessa oli myös viranomaisia ja tutkijoita. Harjoituksen tuloksia hyödynnetään myös Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Winland-tutkimushankkeessa, joka oli mukana harjoituksen toteuttamisessa.

Lisätietoja harjoituksesta:

Petri Ahola-Luttila, valmiuspäällikkö
Kemian poolin sihteeri, Kemianteollisuus ry.
GSM 040 849 5920

Jorma Venäläinen, suunnittelupäällikkö
Öljypoolin pääsihteeri, Öljy- ja biopolttoaineala ry.
GSM 0400478926

Aili Kähkönen, valmiuspäällikkö
Elintarvikehuoltosektorin poolien sihteeri, Elintarviketeollisuusliitto ry.
GSM 040 567 3680

Markus Lassheikki, kehitysjohtaja
Alkutuotantopoolin sihteeri, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
GSM 0407799680