Sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset elintarviketuotannon jatkuvuuteen

Maa- ja metsätalousministeriö, Huoltovarmuuskeskus ja Luonnonvarakeskus ovat teettäneet  tutkimuksen ”Sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset elintarviketuotannon jatkuvuuteen”

Monipuoliseen tilastoaineistoon, laajaan kyselyyn sekä haastatteluihin perustava hanke on tuottanut tietoa siitä, mitä elintarvikeketjuissa tapahtuu erimittaisten ja laajuudeltaan erilaisten sähkökatkojen aikana. Keskeiset tutkimuskysymykset, joihin pyrittiin vastaamaan olivat:

  1. Mihin elintarvikeketjun toimintoihin sähkönjakeluhäiriöt vaikuttavat?
  2. Millä tavoin sähkökatkot vaikuttavat?
  3. Kuinka sähkökatkoihin on tällä hetkellä varauduttu?
  4. Mitkä ovat sähkökatkon kannalta kriittiset pisteet?
  5. Kuinka yksittäiset toimijat ja ketjut palautuvat sähkökatkon jälkeen?
  6. Kuinka elintarvikeketjujen tulisi varautua sähkökatkoihin tulevaisuudessa?

Hankkeen tulokset antavat viitteitä ja konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka sähkönjakeluhäiriöihin varautumista voidaan kohdistaa ja edelleen kehittää elintarvikeketjuissa.

Lue koko raportti