HVO Extranet

Selvitys energian huoltovarmuudesta energiamurroksessa

 

Huoltovarmuuskeskus on teettänyt selvityksen energian huoltovarmuudesta energiamurroksessa Pöyry Management Consulting Oy:llä. Energiasektori on voimakkaassa muutoksessa, jossa fossiilisista polttoaineista pyritään eroon, ja energiajärjestelmä perustuu yhä voimakkaammin uusiutuvaan energiaan. Koska nykyiset huoltovarmuusmenettelyt sekä huoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö pohjautuvat vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin, tulevat energiahuoltovarmuuden riskit ja toteutus uudelleen pohdittaviksi. Selvityksessä on arvioitu energiankulutuksen ja -tuotannon muutoksia vuoteen 2030 asti, tarkasteltu mitä huoltovarmuusriskejä muutokseen liittyy, ja esitetty tapoja miten näitä riskejä voitaisiin 2020-luvulla pienentää.

Selvitys on luettavissa täältä.

Lisätietoja:

Minna Haapala
Johtaja, Energiahuolto-osasto, Huoltovarmuuskeskus
Puh. 029 505 1070