Sopimuksiin perustuva varautuminen – SOPIVA

Yhteiset suositukset toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi

Nyky-yhteiskunnassa tuotteet ja palvelut tuotetaan useista eri toimijoista muodostuvissa verkostoissa. Koko verkoston toimintakykyä parannetaan jokaisen verkostoon kuuluvan organisaation omaa toimintavarmuutta kehittämällä. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyönä on laadittu suositukset toiminnan jatkuvuuden hallintaan. Huoltovarmuusneuvosto kannustaa eri organisaatioita noudattamaan suosituksia niiden omassa toiminnassa ja liittämään suositukset solmimiinsa sopimuksiin.

Apua häiriöiden ehkäisemiseen ja toiminnan palautumiseen

Toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevien suositusten tavoitteena on parantaa yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden toimintaedellytyksiä ja varmistaa niiden toiminnan jatkuvuus myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Suosituksia noudattamalla organisaatio voi yhtäältä kehittää kykyään ehkäistä mahdollisia toiminnan häiriöitä ja toisaalta pienentää mahdollisen häiriön vaikutuksia toimintaan sekä nopeuttaa häiriön vaikutuksista palautumista.

Mallilausekkeita sopimuksiin

Toimintavarmuutta kehitetään siten, että uusissa hankinta- tai yhteistyösopimuksissa edellytetään toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevien suositusten noudattamista kaikilta verkostoon kuuluvilta kumppaneilta: sekä varsinaisilta sopimuskumppaneilta että niiden alihankintayrityksiltä ja muilta verkostokumppaneilta. Mallisopimuslausekkeiden on tarkoitus helpottaa suositusten käyttöönottoa sopimuksissa. Toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevat suositukset otetaan varsinaisen sopimuksen liitteeksi.

Lataa SOPIVA-esite (pdf)

SOPIVA-mallilausekkeet (2009)

SOPIVA-modellklausuler (2009)

SOPIVA sample statements (2009)