HVO Extranet

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuva edelleen hyvä

Syksyn aikana suojavarusteiden kulutus on hieman lisääntynyt. Suojavarusteita on hankittu jatkuvasti lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Tuotteiden saatavuus on myös parantunut ja suojaintilanne on tällä hetkellä edelleen hyvä.

Vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle kymmenen hankintaesitystä. HVK siirtyy syksyn aikana suorahankinnoista hankintalain mukaisiin kilpailutuksiin, jotka toteutetaan yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa.

Suojavarusteiden käyttötarve vaihtelee tuoteryhmittäin

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 600 000 – 800 000 kappaletta vuorokaudessa.
Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 5 000 -7 000 kappaletta vuorokaudessa.
Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 40 000 – 60 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on hyvä.
• Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat käynnistyneet ja osin toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on hyvä.
• Hengityssuojainten saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat käynnistyneet ja osin toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja.

Suojavaatteiden riittävyys on hyvä.
• Suojavaatteiden kansainvälinen tarjonta on asettunut hyvälle tasolle ja kotimaisten valmistajien toimitukset ovat käynnissä myös uudelleen pestävien takkien osalta.

Suojakäsineiden riittävyys on hyvä.
• Suojakäsineiden saatavuus on heikentynyt loppusyksystä ja hankintoja on tehty ulkomaisilta valmistajilta.

Suojavisiirien tilanne on hyvä.
• Suojavisiirien kansainvälinen ja kotimainen tarjonta on hyvä. Kotimaiset valmistajat ovat alkaneet saada tarvittavia sertifikaatteja ja kotimaiset toimitukset ovat alkaneet.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti

Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti.
HVK ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta. Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 –työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Edellinen tilannekuva julkaistiin 22.10.2020. HVK julkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvakoosteen kuukausittain verkkosivuilleen.

Lisätietoja:
Mikko Matikkala, suojavarusteiden hankintayksikön johtaja, Huoltovarmuuskeskus, puh. 040-526 3884