HVO Extranet

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuva edelleen hyvä

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on vuoden loppua kohti edelleen lisääntynyt, ja suojavarusteita on hankittu jatkuvasti lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on hyvällä tasolla.

Vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle kymmenen hankintaesitystä. HVK on syksyn aikana siirtynyt suorahankinnoista pääosin hankintalain mukaisiin kilpailutuksiin, jotka toteutetaan yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa.

Suojavarusteita on tämän vuoden aikana hankittu yli miljardi kappaletta. Kotimainen tuotanto toimii, ja suojaimia pystytään hankkimaan kustannustehokkaasti.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin miljoona kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 8 000 – 10 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 60 000  ̶  80 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä
Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on hyvä.
Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat käynnistyneet.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on hyvä.
Hengityssuojainten saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat pääosin käynnistyneet.

Suojavaatteiden riittävyys on hyvä.
Suojavaatteiden kansainvälinen tarjonta on asettunut hyvälle tasolle ja kotimaisten valmistajien toimitukset ovat käynnissä myös uudelleen pestävien takkien osalta.

Suojakäsineiden riittävyys on hyvä.
Suojakäsineiden saatavuus on tällä hetkellä kohtalainen, mutta paranemassa jo tammikuussa.

Suojavisiirien tilanne on hyvä.
Suojavisiirien kansainvälinen ja kotimainen tarjonta on hyvä. Kotimaiset toimitukset ovat käynnissä.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti
Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti.

HVK ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta. Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 –työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Edellinen tilannekuva julkaistiin 26.11.2020. HVK julkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvakoosteen kuukausittain verkkosivuilleen.

Lisätietoja:
Mikko Matikkala, suojavarusteiden hankintayksikön johtaja, Huoltovarmuuskeskus, puh. 040-526 3884