HVO Extranet

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuva hyvä

Kesän aikana sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on ollut maltillista, mutta kohonnut hieman alkusyksystä. Varastotilanne on parantunut syksyn alkaessa. Suomi varautuu koronavirusepidemian toiseen aaltoon ja sosiaali- ja terveydenhuollon suojaintilanne on tällä hetkellä hyvä.

Vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle yhdeksän hankintaesitystä. HVK siirtyy syksyn aikana suorahankinnoista hankintalain mukaisiin kilpailutuksiin, joita hoitaa julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel.

Suojavarusteiden käyttötarve vaihtelee tuoteryhmittäin

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 400 000 – 820 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 5000 – 10 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 42 000 – 113 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on hyvä.
• Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on parantunut. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat osin käynnistyneet ja osin toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) tilanne on hyvä.
• Hengityssuojainten saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on parantunut. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat osin käynnistyneet ja osin toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja.

Suojavaatteiden tilanne on hyvä.
• Suojavaatteiden kansainvälinen tarjonta on asettunut hyvälle tasolle ja kotimaisten valmistajien toimitukset ovat käynnissä.

Suojakäsineiden tilanne on hyvä.
• Suojakäsineiden saatavuus on kohtalaisella tasolla ja hankintoja on tehty ulkomaisilta valmistajilta.

Suojavisiirien tilanne on hyvä.
• Suojavisiirien kansainvälinen ja kotimainen tarjonta on hyvä. Osin kotimaisten toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti

Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti.

HVK ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta. Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 –työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Edellinen tilannekuva julkaistiin 27.8.2020. HVK julkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvakoosteen kuukausittain verkkosivuilleen.

Lisätietoja:
Mikko Matikkala, suojavarusteiden hankintayksikön johtaja, Huoltovarmuuskeskus, puh. 040-526 3884