HVO Extranet

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuva hyvä

Suojavarusteiden saatavuus on edelleen parantunut kesän aikana. Suomi varautuu koronavirusepidemian toiseen aaltoon ja sosiaali- ja terveydenhuollon suojaintilanne on tällä hetkellä hyvä.

Vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle yhdeksän hankintaesitystä. HVK siirtyy syksyn aikana suorahankinnoista hankintalain mukaisiin kilpailutuksiin, joita hoitaa julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel.

Suojavarusteiden käyttötarve vaihtelee tuoteryhmittäin

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 300 000 – 750 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 6100 – 24 500 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 48 000 – 115 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys on hyvä (ennallaan).
• Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on parantunut. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat osin käynnistyneet ja osin toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja ja poikkeuslupia.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) tilanne on hyvä (parantunut).
• Hengityssuojainten saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on parantunut. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat osin käynnistyneet ja osin toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja ja poikkeuslupia.

Suojavaatteiden tilanne on hyvä (ennallaan).
• Suojavaatteiden kansainvälinen tarjonta on asettunut hyvälle tasolle ja kotimaisten valmistajien toimitukset ovat käynnissä.

Suojakäsineiden tilanne on hyvä (ennallaan).
• Suojakäsineiden saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla ja hankintoja on tehty ulkomaisilta valmistajilta.

Suojavisiirien tilanne on hyvä (ennallaan).
• Suojavisiirien kotimainen ja kansainvälinen tarjonta on hyvä.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti
Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti.

HVK ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta. Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 –työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Edellinen tilannekuva julkaistiin 17.6.2020. Jatkossa HVK julkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvakoosteen kuukausittain verkkosivuilleen.

Lisätietoja:
Rain Mutka, suojavarusteiden hankintayksikön johtaja, Huoltovarmuuskeskus, puh. 050 559 1905