HVO Extranet

Suojavarusteiden lisähankinnat parantavat sote-alan huoltovarmuutta

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ryhtyy valmistelemaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) pyynnöstä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön tarkoitettujen suojavarusteiden lisähankintaa.

Lisähankinnalla on tarkoitus parantaa huoltovarmuutta ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän omia hankintoja.

STM esittää 6.8.2020 hankittavaksi
• kirurgisia maskeja 60 miljoona kappaletta
• suojakäsineitä 200 miljoonaa kappaletta
• monikäyttöisiä suojavisiireitä 5 miljoonaa kappaletta.

Hankintojen kokonaisarvo on arviolta korkeintaan 41 miljoonaa euroa (ilman arvonlisäveroa).

Suojavarustetilanne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä, mutta koronavirustartuntojen määrän kasvuun on varauduttava kaikkialla Suomessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden on tärkeää varmistaa omalta osaltaan, että niillä on riittävästi suojavarusteita ja tarvittaessa tehdä lisähankintoja.

Huoltovarmuuskeskuksella hankintoja täydentävä rooli

Sairaanhoitopiirit, kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityiset yritykset tekevät Suomessa valtaosan tarvitsemistaan suojavarusteiden hankinnoista. Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) hankinnat ovat niitä täydentäviä.

Huoltovarmuuskeskus ylläpitää osaltaan koronaepidemian aikana suojavarusteiden tilannekuvaa ja arvioi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa lisähankintojen tarvetta. Arvion pohjalta STM tekee HVK:lle hankintapyynnön.

STM on tehnyt HVK:lle suojavarusteisiin liittyviä hankintapyyntöjä helmikuusta 2020 lähtien. HVK on kyseisten hankintaesitysten pohjalta tehnyt suojainhankintoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tähän mennessä yhteensä n. 120 miljoonalla eurolla.

Kevään jälkeen on voitu tuonnissa siirtyä pääosin normaaleihin kuljetusreitteihin eli juna- ja laivakuljetuksiin pelkkien lentokuljetusten sijaan. Myös kotimainen tuotanto on lähtenyt hyvin käyntiin ja tuotteille on haettu sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvittavia sertifikaatteja tai poikkeuslupia.

Lisätietoja:
Rain Mutka, suojavarusteiden hankintayksikön johtaja, puh. +358 50 559 1905

Linkki STM:n tiedotteeseen