Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Aktuellt

09.09.2021|Generell

Ny cybersäkerhetsguide för rederier och fartyg

Rederierna i Finland rf och Sjötransportpoolen, som hör till Försörjningsberedskapsorganisationen har publicerat bästa praxis cybersäkerhetsguide för rederier och fartyg. Guideboken baserar sig på en gemensam utredning om cybersäkerhet inom sjöfarten. Cybersäkerhetens betydelse inom sjöfarten har...