"Tillsammans klarar vi mycket och övervinner svårigheter."

Se en video om Försörjningsberedskapscentralens verksamhet

Aktuellt

18.06.2024|Generell

Utredare: Framtidens försörjningsberedskap förutsätter engagemang på alla nivåer i samhället

Utredaren med uppdrag att granska utvecklingen av samarbetet inom försörjningsberedskap föreslår intensifierat samarbete, engagemang och informationsflöde på samhällets olika nivåer. Generalmajor i reserven Kim Mattsson utredde samarbetet inom den privata sektorn på uppdrag av arbets-...

07.06.2024|Generell

EU-kommissionen godkände FBC:s stöd för pandemitiden till skeppsrederierna

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har notifierat EU-kommissionen om ett stödprogram från vilket rederier ersätts förluster de lidit...

06.06.2024|Generell

Sjötransportersaktorerna stärkte beredskap genom gemensam övning

Försörjningsberedskapsorganisationens Sjötransportpool ordnade i Helsingfors en två dagar lång övning för aktörer inom sjöfarten. På...

31.05.2024|Generell

Ibruktagandet av EU:s beredskapslager har övats i Finland

EU:s beredskapslager i Finland kan tas i bruk vid exceptionellt stora olyckor och kriser. Den...

Mer artiklar