Aktuellt om el

Frågor och svar

Aktuellt

09.11.2022|Generell

Försörjningsberedskapens lägesbild: Elsystemets försörjningsberedskap är i skick

Elsystemets försörjningsberedskap har inget akut problem. Mycket är dock fortfarande osäkert gällande de närmaste månaderna, varför risken för elbrist är högre än normalt särskilt i vinter. Utformningen av en gemensam lägesbild är väsentlig med tanke...

27.10.2022|Generell

Försörjningsberedskapens lägesbild: Företagen ser över sin reservkraftspraxis

Risken för elavbrott förutsätter en bred beredskap av hela samhället den kommande vintern. Därför ser...

18.10.2022|Generell

Försörjningsberedskapscentralen stärker ledningen för sin operativa verksamhet

Ledningen för Försörjningsberedskapscentralens (FBC) operativa verksamhet tillförs gedigen sakkunskap inom och erfarenhet av att leda...

16.10.2022|Generell

Aktuellt om el

Energin och om den kommer att räcka till den kommande vintern ger upphov till många...

Mer artiklar