Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Aktuellt

02.12.2021|Generell

Handelskammare och FBC samarbetar för att stärka företagens kontinuitetshantering

Ett företags verksamhet kan i värsta fall avstanna på grund av oväntade störningar, om man inte har förberett sig för överraskningar. Centralhandelskammaren och Försörjningsberedskapscentralen (FBC), tillsammans med de regionala handelskamrarna, uppmuntrar därför företag att säkerställa...