Aktuella frågor och svar om försörjningsberedskap

Läs mer

Aktuellt

04.07.2022|Generell

Försörjningsberedskapens lägesbild: Energi och livsmedelsproduktion på tapeten

I Finland minskade arealerna av vårsådd klart mindre än förväntat, men jordbrukets produktionsinsatser är fortfarande exceptionellt dyra. Världens spannmålsproduktion bedöms bli mindre än konsumtionen. Europa bereder sig på störningar i gastillgången. Utformningen av en gemensam...

22.06.2022|Generell

ANM: En redogörelse om försörjningsberedskapen sänds på remiss

Arbets- och näringsministeriet bereder statsrådets första redogörelse om försörjningsberedskapen. I redogörelsen beskrivs verksamhetsmiljön för försörjningsberedskapen...

15.06.2022|Generell

Försörjningsberedskapens lägesbild. 10.6: Flytande LNG-terminal säkrar tillgången på naturgas

Kriget i Ukraina tillsammans med de globala effekterna av Covid-19-pandemin avspeglas i flera av försörjningsberedskapens...

15.06.2022|Generell

Försörjningsberedskapscentralen inleder säkerhetsupplagring av bränntorv

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har börjat säkerhetsupplagra bränntorv för att säkerställa värmeförsörjningen vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden....

Mer artiklar