Aktuella frågor och svar om försörjningsberedskap

Läs mer

Aktuellt

02.05.2022|Generell

Kostnaden för coronasjälvtesterna för skolelever cirka 7,6 miljoner euro

Den slutliga kostnaden för coronasjälvtesterna för skolelever och skolpersonal som Försörjningsberedskapscentralen (FBC) upphandlade uppgick till cirka 7,6 miljoner euro. Den stannade således klart under det uppställda kostnadstaket. Testerna som FBC beställde fanns tillgängliga för alla...

29.04.2022|Generell

Ministerarbetsgruppen för beredskap beslutade om säkerhetsupplagring av bränntorv

Fredagen den 29 april fattade ministerarbetsgruppen för beredskap beslut om att trygga en tillräcklig säkerhetsupplagring...

29.04.2022|Generell

Finland och Sverige samarbetar brett och mångsidigt inom beredskapsfrågor

Samarbetet för att upprätthålla och utveckla samhällsberedskapen är en viktig del av Finlands och Sveriges...

21.04.2022|Generell

Försörjningsberedskapscentralens årsöversikt berättar om en förändrad omvärld

Försörjningsberedskapens roll i samhället har vuxit ytterligare under 2021. Det gångna året visar att hoten...

Mer artiklar