"Tillsammans klarar vi mycket och övervinner svårigheter."

Se en video om Försörjningsberedskapscentralens verksamhet

Aktuellt

22.01.2023|Generell

Försörjningsberedskapens lägesbild: Cyberhot och elens tillräcklighet väcker frågor

Under början av året är det främsta bekymret för företagen en tillräcklig tillgång på energi och i synnerhet på el. Det är viktigt att vi fortsätter att spara el och under vintern minimerar användningen under...

19.01.2023|Generell

Försörjningsberedskapscentralen vid sitt 30-årsseminarium: betydelsen av civilsamhällets beredskap ska höjas till samma nivå som det militära försvaret

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) betonar betydelsen av att säkra civilsamhällets funktioner jämsides med det militära försvaret. FBC...

17.01.2023|Generell

EU:s gemensamma räddnings- och sjukvårdsmaterial lagras i Finland

Inom ramen för rescEU finansierar Europeiska kommissionen EU:s första projekt för ett strategiskt lager i...

22.12.2022|Generell

FBC:s utredning: Finland klarar inte egen pandemivaccinproduktion helt själv

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har tillsammans med en bred arbetsgrupp kartlagt alternativ för en nationell pandemivaccinproduktion som...

Mer artiklar