"Tillsammans klarar vi mycket och övervinner svårigheter."

Se en video om Försörjningsberedskapscentralens verksamhet

Aktuellt

21.09.2023|Generell

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild: Byggbranschen och skogsindustrin utsätts för prövningar på grund av konjunkturerna

Det svaga konjunkturläget innebär utmaningar både inom byggbranschen och skogsindustrin. Kulmen av fågelinfluensan verkar vara passerad för denna gång och riskerna minskar i och med fåglarnas höstflyttning. Den allmänna lägesbilden för försörjningsberedskap granskar omvärldens utmaningar...

14.07.2023|Generell

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild: Primärproduktionen lider av de ringa regnen

Slutet av våren och början av sommaren har i Finland i stor utsträckning varit regnfattiga,...

04.07.2023|Generell

FBC fick en ny styrelse, Tiina Korhonen till ordförande

Statsrådet har utsett en ny styrelse för Försörjningsberedskapscentralen (FBC) för nästa tre år. Styrelsen består...

06.06.2023|Generell

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild: Störningarna i läkemedelstillgången fortsätter

Det har inte skett betydande förändringar i försörjningsberedskapens allmänna lägesbild under föregående månad. Försvagningen av...

Mer artiklar