"Tillsammans klarar vi mycket och övervinner svårigheter."

Se en video om Försörjningsberedskapscentralens verksamhet

Aktuellt

06.06.2023|Generell

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild: Störningarna i läkemedelstillgången fortsätter

Det har inte skett betydande förändringar i försörjningsberedskapens allmänna lägesbild under föregående månad. Försvagningen av den ekonomiska konjunkturen märks särskilt inom den kritiska industriproduktionen. Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras...

29.05.2023|Generell

Branscherna har en god grundläggande cyberberedskapsnivå

Företagens cyberberedskap i Finland ligger i genomsnitt på en god grundläggande nivå, visar en färsk...

11.05.2023|Generell

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild tyder på kompetensbrist inom flera branscher

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild var stabil under förra månaden. Den försvagade konjunkturen och dåliga tillgången på...

18.04.2023|Generell

Försörjningsberedskapens lägesbild: Störningar i tillgången på flera läkemedel

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) sammanställer tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) en allmän lägesbild av försörjningsberedskapen till stöd för...

Mer artiklar