Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Aktuellt

28.02.2021|Generell

Försörjningsberedskapskritiska uppgifter säkerställs också i det fall att resandet begränsas

Resor över Finlands gränser begränsas på basen av ett statsrådsbeslut från och med 27.1.2021 i 30 dagars tid. Målet är att begränsa spridningen av coronaviruset. Arbetsrelaterade resor påverkas mest. Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har i ett nära...