Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Aktuellt

20.05.2021|Generell

Påminnelsekampanj: Finland har tillförlitliga val – använd din röst

  Idag inleds justitieministeriets, Försörjningsberedskapscentralens och statsrådets kanslis gemensamma informationskampanj med temat: Finland har tillförlitliga val – använd din röst. Målet med kampanjen är att motverka eventuell disinformation angående valen och uppmuntra till att använda...