"Tillsammans klarar vi mycket och övervinner svårigheter."

Se en video om Försörjningsberedskapscentralens verksamhet

Aktuellt

07.02.2024|Generell

Beredskapsdagen påminner om självberedskapens betydelse – många orsaker till otillräcklig beredskap

Beredskapen hos en del finländare är sämre än hos andra för att de litar på att samhället fungerar eller för att de inte vet hur de kan förbereda sig. Den riksomfattande Beredskapsdagen ordnas onsdagen den...

01.02.2024|Generell

Mer information om klimatförändringens effekter på försörjningsberedskapen

Klimatförändringen skapar störningar i viktiga produktionskedjor och å andra sidan leder nya tekniker som begränsningen...

19.01.2024|Generell

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild: Kölden har inte bitit på försörjningsberedskapen

Även om den stränga kölden har orsakat störningar inom olika branscher, har dessa inte påverkat...

15.01.2024|Generell

Försörjningsberedskapslagstiftningen reformeras – Försörjningsberedskapcentralen engagerad i arbetsgruppen

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en bred arbetsgrupp som ska bereda reformen av försörjningsberedskapslagstiftningen. I...

Mer artiklar