Publicerad 13.08.2021

Axel Hagelstam ny direktör för Försörjningsberedskapscentralens planerings- och analysavdelning

Försörjningsberedskapscentralens styrelse har utnämnt pol.mag. Axel Hagelstam till ny direktör för planerings- och analysavdelningen. Till hans arbetsuppgifter hör att utveckla centralens prognosticering och analysverksamhet. Avdelningsdirektören är en nyckelroll i förverkligandet av Försörjningsberedskapscentralens nya strategi.

Axel Hagelstam har arbetat för Försörjningsberedskapscentralen i tre omgångar. Först som forskare under åren 2003-2007, som specialsakkunnig i försörjningsberedskapsfrågor vid Finlands representation till Nato 2013-2019, och senast sedan början av 2020 först som specialsakkunning vid planerings- och analysavdelningen och sedan chef för strategiskt stöd.

Hagelstam har bred erfarenhet såväl nationellt som internationellt. Han har arbetat som specialforskare på försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning, som politisk medarbetare på EU-parlamentet och specialsakkunning på Finland representationer till EU och Nato. Under åren 2014-2017 fungerade Hagelstam som den första representanten för ett partnerland i Natos räddingskommittés presidium (Civil Protection Group) och under Finlands EU-ordförandeskap 2019 ledde han ordet i Rådets arbetsgrupp för att motverka hybridhot.

− Prognosticering och analys är en av tyngdpunkterna i Försörjningsberedskapscentralens nya strategi. Också internationellt samarbete och utvecklingen av vårt nätverkssamarbete accentueras. Jag är mycket nöjd över att nya personer inom organisationen stiger fram och tar ansvar i ledningsgruppen. Axel tillför ledningsgruppen sitt solida kunnande inom försörjningsberedskap, men även perspektiv och förmåga att leda våra centrala funktioner i en föränderlig tid, säger Försörjningsberedskapscentralens VD Janne Känkänen.

Direktören för planering och analys ansvarar också för samarbetet med flere partners, säeskilt internationellt bl.a. inom EU och Nato.