Publicerad 22.01.2023

Försörjningsberedskapens lägesbild: Cyberhot och elens tillräcklighet väcker frågor

Under början av året är det främsta bekymret för företagen en tillräcklig tillgång på energi och i synnerhet på el. Det är viktigt att vi fortsätter att spara el och under vintern minimerar användningen under toppförbrukningstimmarna. Utöver av elens tillräcklighet oroas företagen av det ökande cyberhotet.

Utformningen av en gemensam lägesbild är väsentlig med tanke på beslutsfattandet i krissituationer och vid störningar. Försörjningsberedskapscentralen (FBC) sammanställer en allmän lägesbild av försörjningsberedskapen till stöd för beslutsfattandet i näringslivet och landets regering.

Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar. Den allmänna lägesbilden som sammanställs tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) granskar utmaningar i omvärlden ur flera perspektiv.

Försörjningsberedskapens lägesbild har tagits fram i cirka två och ett halvt år. Under början av 2023 produceras lägesbilden en gång i månaden.

Lägesbilden 13.1: Cyberhot är det centrala orosmomentet för företagen

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild visar att statsförvaltningen och företag inom kritisk infrastruktur utsätts för fler cyberattacker än vanligt. Cyberhot är också ett centralt orosmoment för företagen.

Inom elförsörjningen är läget däremot rätt stabilt. Orosmoment för företagen är dock fortfarande osäkerheten kring energitillgången, särskilt hur elen ska räcka till.

Det uppskattas att skillnaden mellan utbud och efterfrågan på el vid toppförbrukningstimmarna under en eventuell köldperiod ändå är liten, så avbrott i elförsörjningen kan leda till elbrist. Det viktiga är att vi fortsätter att spara el och tidsanpassa användningen till perioderna utanför toppförbrukningstimmarna vintern igenom.

En hög kostnadsnivå, ökade variationer i efterfrågan, tillgången på råvaror och långa leveranstider påverkar fortsättningsvis företagens verksamhet.

Läget är fortsatt svårt inom sjukvården i Finland. Patientmängden är stor på flera håll och servicesystemet är belastat.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.