Publicerad 01.06.2022

Försörjningsberedskapens lägesbild: Företagen har höjt beredskapsnivån

Kriget i Ukraina och coronapandemin har globala effekter som även avspeglar sig på Finland. Med tanke på försörjningsberedskapen går situationen bra att bemästra. Företagen har höjt sin beredskapsnivå under våren.

Sammanställningen av en allmän lägesbild är viktig med tanke på beslutsfattandet i krissituationer och störningar. För närvarande utarbetas försörjningsberedskapens lägesbild varannan vecka till stöd för beslutsfattandet i näringslivet och landets regering. Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar.

Försörjningsberedskapens lägesbild har utarbetats i snart två års tid. Den allmänna lägesbilden som sammanställs tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) har utsträckts till att i större omfattning granska utmaningar i omvärlden.

Försörjningsberedskapens lägesbild 27.5: Prishöjningen på bränslen avspeglas i transporterna

Kriget i Ukraina tillsammans med de globala effekterna av Covid-19-pandemin avspeglas i flera av försörjningsberedskapens sektorer, men de försörjningsberedskapsrelaterade konsekvenserna har tills vidare gått bra att bemästra. Leveranstiderna är långa och kostnaderna stiger. Tillgången på råvaror, komponenter, reservdelar och övriga material är en utmaning på många håll. De betydande bränsleprishöjningarna avspeglas fortfarande i alla transportformer, vilket i sin tur höjer priserna på produkter generellt. Tills vidare har inga effekter märkts på det nationella matskyddet och försörjningsberedskapen.

Det osäkra läget har ökat medborgarnas och företagens intresse för beredskap.

Importen av naturgas från Ryssland stoppades 21.5. Under sommaren får Finland gas via Balticconnector. Från och med nästa vinter kan tillgången på naturgas säkras med hjälp av en flytande LNG-terminal. Importen av el från Ryssland är likaså avbruten tills vidare. Läget i elsystemet är för närvarande ändå normalt, och någon särskild oro för försörjningsberedskapen råder inte.

Coronavirusläget i Finland förbättras småningom. En ny upptäckt inom hälso- och sjukvården är apkoppor, som har påträffats i flera länder. I det stora hela är det ändå mycket osannolikt att apkopporna ska få särskilt stor spridning. Vårdskulden inom hälsovårdssektorn växer till följd av coronapandemin och arbetskonflikterna.

Man gör bedömningen att kriget i Ukraina kommer att öka cybersäkerhetshoten. Finlands ansökan om medlemskap i Nato kan leda till ryska motåtgärder även på nätet. Under våren har företagen höjt beredskapsnivån.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.