Publicerad 19.11.2021

Försörjningsberedskapscentralen ämnar söka ersättning för maskaffär

Åklagaren har beslutat att inte väcka åtal mot Onni Sarmaste och hans affärskompanjoner i den så kallade maskaffären.

FBC gjorde en affär med Sarmastes bolag om kirurgiska masker och andningsskydd i mars 2020, när det var svårt att få tag på skyddsutrustning för hälso- och sjukvården. De skydd som levererades motsvarade inte kraven och avtalet. FBC gjorde en brottsanmälan om ärendet till polisen och Centralkriminalpolisen började en förundersökning. Den slutfördes i juni 2021 och fallet gick till åtalsprövning.

Enligt åklagaren har det på basen av förundersökningen inte funnits sannolika skäl att misstänka personerna för brott.

FBC tar del av åklagarens beslut och gör en bedömning om eventuella fortsatta åtgärder. FBC kommer i vilket fall som helst att kräva att Sarmaste, hans bolag och affärskompanjoner återbetalar köpesumman och eventuella anknytande kostnader.