Publicerad 15.11.2021

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) uppdaterar sin organisation för att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) inleder arbetet för att uppdatera sin organisation och därmed göra försörjningsberedskapsarbetet smidigare och effektivare. Ändringsbehovet orsakas av förändringar i verksamhetsmiljön, vilka utmanar försörjningsberedskapen på andra sätt än tidigare.

− Uppdateringen av organisationen är en naturlig fortsättning på Försörjningsberedskapscentralens utvecklingsarbete och nya strategi, som färdigställdes i våras. Innehållet och fenomenen inom försörjningsberedskapen är förvaltningsövergripande, och vår verksamhet måste vara organiserad på ett möjligast effektivt och samarbetsfrämjande sätt, säger Janne Känkänen, Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör.

Målet är att FBC framöver ska vara allt starkare och effektivt kunna svara på de tilltagande förändringarna i verksamhetsmiljön och de krav på framtidens verksamhet inom försörjningsberedskap som dessa medför.

Den blivande organisationsmodellen har inte ännu slagits fast, utan personalen kommer att höras i ärendet både via lagstadgade samarbetsförhandlingar och öppna diskussioner. Det handlar inte om att minska personal eller kostnader, eftersom behovet för kompetens inom olika områden ökar samtidigt som försörjningsberedskapens verksamhetsfält utvidgas. Försörjningsberedskapscentralen är en arbetsgemenskap som utgörs av sakkunniga inom olika områden och i vilken sammanlagt 65 anställda för närvarande arbetar på fem olika avdelningar.

− I externa bedömningar som behandlar FBC och försörjningsberedskapen har olika utvecklingsbehov lyfts upp under coronatiden. Försörjningsberedskapscentralen har också internt utvärderat sin verksamhet. Förnyelsen, som nu inleds, ingår i vår ambitiösa utvecklingsprocess, där vi bygger på gammalt och gott kunnande och gör det som är bra ännu bättre, säger Känkänen.

Vår vision är att då den pågående strategiperioden går ut 2024 är FBC modern och mångkunnig inom beredskap och på ett hållbart och effektivt sätt verksam i kärnan för försörjningsberedskapsverksamheten i Finland.