Publicerad 28.02.2021

Försörjningsberedskapskritiska uppgifter säkerställs också i det fall att resandet begränsas

Resor över Finlands gränser begränsas på basen av ett statsrådsbeslut från och med 27.1.2021 i 30 dagars tid.

Målet är att begränsa spridningen av coronaviruset. Arbetsrelaterade resor påverkas mest. Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har i ett nära samarbete med arbets- och näringsministeriet (ANM) säkerställt att försörjningsberedskapen inte hindras på grund av dessa begränsningar.

ANM har uppdaterat listan på arbetsuppgifter som är nödvändiga, akuta eller kritiska för verksamheten. Dessa arbetsuppgifter påverkas inte av resebegränsningarna. Listan på arbetsuppgifterna uppdateras och koordineras tillsammans med centrala aktörer såsom FBC. Resebegränsningarna övervakas i praktiken av gränsmyndigheterna. FBC kan inte skriva ut tillstånd för gränsövergång och FBC har inte heller några som helst operativa uppgifter i detta ärende.

Listan omfattar inte alla försörjningsberedskapskritiska uppgifter utan enbart sådana uppgifter som förutsätter gränsövergång. Som allmän princip gäller att uppgiften måste kunna utföras utan dröjsmål och att den är kritisk och brådskande ur försörjningsberedskapssynpunkt.

Försörjningsberedskapscentralen anser att det mest kritiska ur medborgarnas synpunkt enligt är att basbehoven såsom föda, vatten, elektricitet, värme och datakommunikationer kan tillgodoses och säkerställas.

Leveranskedjorna är långa. För att få mat på tallrikarna behövs det tex. arbetare till jordbruken, installatörer och servicepersonal till livsmedelsfabrikerna och butikerna samt logistiska tjänster och transporttjänster för att sköta importen.

På motsvarande sätt finns det inom ett flertal branscher arbetsuppgifter som kräver specialkunnande och som inte kan lämnas oskötta utan att samhällets funktioner sätts i fara. FBC har arbetat tillsammans med ministerierna och de verkställande myndigheterna för att definiera dessa arbetsuppgifter.

Läs listan på försörjningsberedskapskritiska akuta arbetsuppgifter (ANM) 

Läs frågor och svar: Corona och arbetskraftens rörlighet (ANM)