Publicerad 02.12.2021

Handelskammare och FBC samarbetar för att stärka företagens kontinuitetshantering

Ett företags verksamhet kan i värsta fall avstanna på grund av oväntade störningar, om man inte har förberett sig för överraskningar. Centralhandelskammaren och Försörjningsberedskapscentralen (FBC), tillsammans med de regionala handelskamrarna, uppmuntrar därför företag att säkerställa sin kontinuitet även inför förändringar i verksamhetsmiljön. Härmed förbättras hela samhällets funktionsförmåga.

Många företag har insett betydelsen av kontinuitetshantering under pandemin. Centralhandelskammaren, handelskamrarna och FBC betonar betydelsen av beredskap och strävar tillsammans efter att skapa metoder för företagen genom att starta utvecklingsprojektet Luotettava jatkuvuus [Tillförlitlig kontinuitet] eller Lujat.

I Lujat‐projektet utbildas företagens ansvariga personer, utreds företagens förmåga till beredskap mot hybridpåverkan, aktiveras informationsutbyte och erbjuds verktyg med låg tröskel för hantering av kontinuitet. Projektet riktar sig speciellt till små och medelstora företag.

– Finlands resiljens eller förmåga att motstå störningar beror till en del på självständig beredskap i näringslivet. Företagen har oberoende av storlek en stor betydelse för hur Finland klarar av en oväntad och överraskande situation som drabbar hela samhället. Därför är det viktigt att företagens kontinuitetshantering säkerställs. Lujat‐projektet siktar på detta, säger projektledaren Panu Vesterinen från Centralhandelskammaren.

Företagen strävar självmant till att förbereda sig på sannolika avvikelser som påverkar verksamheten, men allt oftare kan störningen vara överraskande och oväntad, till exempel en stor naturkatastrof, omfattande störning i eldistributionen eller att företagets nyckelpersoner insjuknar samtidigt. Störningarna kan vara oavsiktliga eller avsiktligt ämnade att destabilisera samhället.

– Även ett litet företag kan ha en viktig roll i helheten när en överraskande störningssituation uppstår. På grund av digitaliseringen och ömsesidiga beroenden påverkar och sprids olika slags störningar till andra företag samt samhällets tjänster och funktioner, säger direktör Axel Hagelstam från Försörjningsberedskapscentralen.

Utvecklingsprojektet Lujat startades i november och pågår fram till hösten 2023.  Försörjningsberedskapscentralen finansierar den största delen av projektet på 247 000 euro. Enligt lagen har Försörjningsberedskapscentralen som uppgift att utveckla samarbetet mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet i försörjningsberedskapsfrågor. I FBC:s uppgifter ingår enligt statsrådets beslut även att främja beredskap grundat på frivilligt partnerskap, såsom kontinuitetshantering.