Publicerad 04.11.2021

Inga åtal mot tidigare FBC anställda för upphandling av skyddsutrustning

Åklagaren har fattat beslut om att inte väcka åtal mot tre före detta anställda vid Försörjningsberedskapscentralen (FBC) i anknytning till upphandlingen av skyddsutrustning våren 2020.

Undersökningen som ledde till åtalsprövningen inleddes på Centralkriminalpolisens initiativ. Ingen av dem som var föremål för åtalsprövning har arbetat vid FBC sedan våren 2020.

Försörjningsberedskapscentralen sätter sig in i motiveringarna för åklagarens avgörande och överväger eventuella nödvändiga ytterligare åtgärder på grundval av dessa.

Åklagarmyndighetens pressmeddelande