Julkaistu 14.08.2020

Janne Känkänen utsedd till verkställande direktör: Försörjningsberedskapscentralen har alla förutsättningar för förstklassig verksamhet

Statsrådet har utsett politices kandidat Janne Känkänen till verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen (FBC) från och med 1.9.2020. Känkänen har innehaft uppdraget som tillfällig verkställande direktör sedan april.

– Vid Försörjningsberedskapscentralen utförs betydelsefullt arbete för hela Finlands försörjningsberedskap. Inom FBC och hela försörjningsberedskapsorganisationen finns omfattande kompetens och allt det grundläggande fungerar. Detta utgör en utmärkt grund för att utveckla FBC:s verksamhet, konstaterar Janne Känkänen.

Han påminner om att coronapandemin har visat att det finländska samhället fungerar även i svåra situationer. Kriståligheten och försörjningsberedskapen är allmänt taget god i Finland. Vid Försörjningsberedskapscentralen utfördes under coronavåren ständigt arbete för att exempelvis trygga dagligvaruhandelns verksamhet för att se till att det finns tillräckligt med livsmedel i butikerna oberoende av de rådande förhållandena.

– Då jag tillträdde som tillfällig verkställande direktör i april var mitt huvudmål att återföra FBC:s verksamhetsförmåga och bygga förtroende. Försörjningsberedskapscentralens verksamhetsförmåga ligger nu på en god nivå och vi har skapat fungerande praxis exempelvis för anskaffning av skyddsutrustning i anslutning till pandemin, säger Känkänen.

Försörjningsberedskapens styrka ligger hos fungerande samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. I detta arbete är förtroende en förutsättning som ständigt byggs upp.

– FBC har alla förutsättningar för att upprätthålla förstklassig finländsk försörjningsberedskap och uppdatera sin verksamhet för tiden efter coronakrisen. Det krävs en ständig analys av risker och öppen dialog med olika instanser i samhället. Jag vill främja detta med ett öppet och dialogbetonat ledarskap.

Mer information:
Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 13.8.2020