Publicerad 20.05.2021

Påminnelsekampanj: Finland har tillförlitliga val – använd din röst

 

Idag inleds justitieministeriets, Försörjningsberedskapscentralens och statsrådets kanslis gemensamma informationskampanj med temat: Finland har tillförlitliga val – använd din röst. Målet med kampanjen är att motverka eventuell disinformation angående valen och uppmuntra till att använda rösträtten. Vi påminner även om vikten av mediakunskap och erbjuder tillgång till pålitlig myndighetsinformation.

− Tillförlitliga val är en extremt viktig del av det finländska samhällets funktionsduglighet. Det är viktigt att finländarna kan använda sin rösträtt på ett säkert sätt och att man har tillgång till pålitlig information då man fattar sitt röstningsbeslut. Vi strävar till att säkerställa detta i samarbete med andra organisationer, konstaterar direktör Jaakko Pekki på Försörjningsberedskapscentralen.

Läs mer om kampanjen

Information om kommunalvalet