HVO Extranet

Teollisuusyritysten panostus digitalisaatioon ja tekoälyyn tukee koko yhteiskunnan varautumista

Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset hyödyntävät laajasti ja innovatiivisesti digitalisaation, analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn mahdollisuuksia. Tekoälyn hyödyntämisessä eräs vahvuus on suomalaisten teollisuusyritysten vahvat perinteet automatiikan ja analytiikan alueella, mikä edistää siirtymistä  uusiin teknologioihin. Toisaalta haasteena on saada erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset hyödyntämään uusia teknologioita rajallisten resurssien johdosta.

Tiedot käyvät ilmi Huoltovarmuuskeskuksen ja Teknologiapoolin tilaamasta selvityksestä, jonka tavoitteena oli kartoittaa digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämistä̈ Suomessa toimivissa teknologiateollisuuden yrityksissä. Oleellista oli myös selvittää, miten uusilla teknologioilla voidaan parantaa teollisuuden jatkuvuudenhallintaa. Selvitys toteutettiin verkkokyselyllä ja yrityshaastatteluilla, joissa käytiin läpi teknologioita sekä käytännön toteutusesimerkkejä jatkuvuudenhallinnan eri vaiheisiin.

Keskeisiä teknologioita selvityksessä olivat ns. heikko tekoäly (erityisesti koneoppiminen), anturiverkot, langattomat lähiverkot sekä datan kerääminen ja analysointi kehittyneiden algoritmien avulla. Yhtenä näkökulmana selvityksessä oli myös tuotteiden elinkaarenhallinta, ja miten sitä voidaan tehostaa tekoälyn avulla. Selvityksen tuloksena syntyi analyysi tekoälyn hyödyntämisestä. Valtionhallinnolla, teknologiateollisuudella ja pk-yrityksillä on keskeinen rooli jatkotyöskentelyssä.

Uusien teknologioiden kohdalla tulee huomioida myös tekoälyn käyttöön kohdistuvat kyberuhat. Varautumista tulee kehittää sekä uhkien torjunnan että toipumisen näkökulmista.

Lisätietoja:

Mika Kaijamo
erityisasiantuntija, Huoltovarmuuskeskus
puh. 029 505 1023

Peter Malmström
valmiuspäällikkö, Teknologiateollisuus
puh. 040 021 7250