TIETO18 -harjoitus valmentaa Suomea selviämään kyberturvallisuushäiriöistä

TIETO18 on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberturvahäiriöiden varalta. Tavoitteena on harjoitella yhteiskunnan keskeisiä palveluita tuottavien yritysten selviämistä kyberhäiriöistä sekä viranomaisten tukitoimia yritysten toimintakyvyn palauttamiseksi.

Parhaillaan käynnissä olevassa tilannepelissä harjoittelee yhteensä 140 henkilöä. Osanottajat ovat kymmenistä eri yrityksistä energia-, terveydenhuolto- ja media-alalta sekä teollisuudesta. Lisäksi mukana ovat toimialoista vastaavat viranomaiset sekä Huoltovarmuuskeskus, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, Puolustusvoimat, Yleisradio ja poliisi.

Yhteiskunnan huoltovarmuuskriittisten toimintojen kuten sähkönjakelun, terveydenhoidon ja julkisen viestinnän toimivuus nojaa palveluista vastaaviin yrityksiin ja niiden tietojärjestelmiin. Laajat kyberturvahäiriöt vaarantavat yhteiskunnan toimintakyvyn ja vakavimmillaan kansalaisten turvallisuuden. Digitaalisen yhteiskunnan varautuminen ja kyberturvahäiriöiden hallinta vaatii tiivistä ja saumatonta yhteistoimintaa yrityksen asiakkaiden, kumppaneiden ja viranomaisten kesken.

Harjoittelulla tuetaan yritysten tietoturvatoimintaa

Harjoituksen tavoitteena on kehittää yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria ja yhteistoimintamalleja. Samalla tunnistetaan konkreettisia kehityskohteita, joita tullaan viemään arjen käytäntöihin esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen kyberturvallisuuden kehitysohjelmassa.

Vahvuutemme on kriittisistä toiminnoista vastaavien yritysten ammattitaidossa sekä viranomaisten kyvyssä vahvistaa yritysten toimintakykyä esimerkiksi havaintotiedoilla, toimintaohjeilla sekä asiantuntijatuella. Yhdessä vakavat häiriötilanteet havaitaan nopeammin ja kokonaiskuvan muodostaminen haastavista tilanteista helpottuu. Samalla syntyy myös häiriön torjuntakyky. Läheinen yhteistyö mahdollistaa viranomaisten tuen tehokkaan kohdistamisen laajoissa, useisiin yrityksiin vaikuttavissa häiriötilanteissa.

Harjoituksen järjestävät Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat ja Viestintävirasto. Harjoitusta johtaa Huoltovarmuusorganisaation Digipooli, jonka tehtävänä on digitaalisen yhteiskunnan varautumisen suunnittelu. Nyt järjestettävä Tieto18 -harjoitus on osa pidempiaikaista jatkumoa. Harjoituksia on järjestetty eri muodoissa säännöllisesti joka toinen vuosi 1980-luvun lopusta asti.

Lisätietoja

Harjoituksen johtaja, Digipoolin puheenjohtaja
Tuomo Haukkovaara
Vice President, Long Term Services, IBM Nordic
Puh. 040 579 3154

Varautumispäällikkö
Kalle Luukkainen
Huoltovarmuuskeskus
Puh. 029 505 1014