Tietoa huoltovarmuudesta

Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan toimintakyky häiriötilanteissa

Huoltovarmuus tarkoittaa varautumista mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä jatkuvuudenhallintaa poikkeusoloissa. Elintärkeät toiminnot on turvattava, jotta yhteiskunta toimii, elinkeinoelämä pyörii ja ihmiset voivat turvallisesti elää arkeaan. Suomessa huoltovarmuustyötä tehdään yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa ja se koskee välttämätöntä kriittistä tuotantoa ja vastaavia palveluita sekä infrastruktuurin turvaamista.

Huoltovarmuustyössä kunkin maan on otettava huomioon omat erityispiirteensä kuten ilmasto, sijainti, kuljetusetäisyydet ja -mahdollisuudet sekä talouden ja infrastruktuurin rakenne. Huoltovarmuuteen vaikuttavat myös globalisaatio, omistus- ja liiketoimintarakenteiden muutokset ja teknologian kehitys. Muita keskeisiä huomioitavia ovat esimerkiksi tieto- ja viestintäjärjestelmien toimivuus, energiansaannin varmistaminen, väestön terveys ja toimintakyky, laajavaikutteiset luonnononnettomuudet ja ympäristökatastrofit sekä vaarallisten tartuntatautien leviämisen riskit. Myös maanpuolustuksellinen ulottuvuus on osa huoltovarmuutta.