HVO Extranet

Tietoa huoltovarmuudesta

Huoltovarmuus on huolenpitoa taloudellisista perustoiminnoista

Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa.

Huoltovarmuus Suomessa perustuu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön

Huoltovarmuustyö on Suomessa organisoitu kattavaksi yhteistyöverkostoksi. Siinä ovat mukana hallinnon eri alat sekä toimialajärjestöt ja huoltovarmuuskriittiset yritykset. Varautuminen ulottuu läpi tuotantoketjun aina huoltovarmuuden turvaamisen kannalta tärkeitä tavaroita tai palveluja tuottaviin tuotantolaitoksiin saakka.

Jatkuvuudenhallinta

Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla organisaatio ennalta suunnitelluilla ja toteutetuilla järjestelyillä ja johtamismalleilla hallitsee erilaiset toimintaansa uhkaavat häiriötilanteet.