HUOVI-portaali

HUOVI-portaali tukee kuntia, viranomaisia sekä huoltovarmuuskriittisiä organisaatioita vakaviin häiriöihin varautumisessa.

Tiedonvälityskanava ja tietopankki

HUOVI-portaali tarjoaa organisaatioille varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan liittyviä julkaisuja, artikkeleita ja ohjeita. Lisäksi se tarjoaa tietoa huoltovarmuusorganisaation tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Portaalin sisältämän yritys- ja henkilötietokannan avulla pidetään yllä huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden vastuuhenkilöiden yhteystietoja. HUOVI mahdollistaa myös luottamuksellisen tiedonvaihdon eri toimijoiden välillä, sillä portaaliin voidaan luoda joustavasti rajattujen käyttäjäryhmien työskentelyalueita.

Jatkuvuudenhallinnan arviointityökalu

HUOVI-portaalin kypsyysanalyysin avulla organisaatiot voivat arvioida omaa jatkuvuudenhallintansa tasoa ja asettaa sille tavoitetason. Yritys saa analyysin avulla tietoa toimintansa häiriöherkkyydestä ja toimintaansa vaikuttavista riippuvuuksista. Vastausten perusteella organisaatiot saavat räätälöityjä vinkkejä varautumisen kehittämiseen sekä kuvan sijoittautumisestaan suhteessa toimialan yleiseen jatkuvuudenhallinnan tasoon.

HUOVIn tietoturva

HUOVI-portaalin tietoturva ja käytettävyys on varmistettu parhailla mahdollisilla ratkaisuilla, kuten SSL-suojauksella sekä vaihtuvalla salasanatunnistuksella. Järjestelmän ja käyttäjän välinen tietoliikenne on turvattu siten, etteivät ulkopuoliset toimijat pääse käsiksi portaalin ja sen käyttäjien luottamuksellisiin tietoihin.

KPMG Oy Ab ja Nsense Oy ovat auditoineet HUOVIn. Auditoinnit ovat kohdistuneet HUOVIn teknisen tietoturvan lisäksi hyvään ylläpito- ja hallintotapaan.

Käyttäjätuki

Rekisteröitymistä ja HUOVIn käyttöä koskevissa kysymyksissä palvelee HUOVI-käyttäjätuki. Käyttäjätuki kerää myös HUOVIn parannusehdotuksia.

 

Käyttäjätuen yhteystiedot:

puhelin: 014 3432751

sähköposti: helpdesk.huovi(at)huoltovarmuus.fi