HVO Extranet

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus

Huoltovarmuustoimenpiteiden toteutuksessa merkittävässä asemassa on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka on yksityiselle sektorille vapaaehtoista. Kukin ministeriö ohjaa ja seuraa toimialallaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttamista ja näiden edellyttämän toimintakyvyn kehittämistä.

Yksityisen sektorin toimijoiden osallistuminen huoltovarmuustyöhön on edellytys huoltovarmuuden turvaamiselle. Elinkeinoelämä ylläpitää merkittävää osaa yhteiskunnan toiminnalle elintärkeistä toiminnoista.

Elinkeinoelämän aktiivinen ja omaehtoinen osallistuminen huoltovarmuustyöhön on ollut aina tunnusomaista Suomelle. Perusteet yhteistyölle luotiin jo viime sotien aikana saaduista hyvistä kokemuksista ja pian sen jälkeen vakiinnutetuista toimintamuodoista.

Yhteistyötä yhteiskunnan tärkeiden perustoimintojen turvaamiseksi

Yritysten osallistuminen toimintaan tapahtuu Huoltovarmuusorganisaation sektoreissa ja pooleissa. Huoltovarmuuden painopistealueille muodostetut sektorit ovat laajoja, alakohtaisia yhteistoimintaorganisaatioita, joiden toimintaan osallistuvat yhteistyössä eri viranomaiset, järjestöt ja alan merkittävimmät yritykset. Sektorien yleistehtävänä on ohjata, koordinoida ja seurata oman toimialansa varautumista sekä määrittää tavoitteet alaisilleen pooleille.

Poolit vastaavat operatiivisesta varautumisesta elinkeinoelämän johdolla toimivina toimieliminä. Niiden tehtävänä on yhdessä alan yritysten kanssa suunnitella toimenpiteitä alansa huoltovarmuuden kehittämiseksi sekä määritellä alaltaan huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset.