HVO Extranet

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus

Elinkeinoelämä ylläpitää merkittävää osaa yhteiskunnan toiminnalle elintärkeistä toiminnoista. Yksityisen sektorin toimijoiden osallistuminen huoltovarmuustyöhön onkin edellytys huoltovarmuuden turvaamiselle.

Elinkeinoelämän aktiivinen ja omaehtoinen osallistuminen huoltovarmuustyöhön on ollut aina tunnusomaista Suomelle. Perusteet yhteistyölle luotiin jo viime sotien aikana saaduista hyvistä kokemuksista ja pian sen jälkeen vakiinnutetuista toimintamuodoista.

Yritysten osallistuminen toimintaan tapahtuu Huoltovarmuusorganisaation sektoreissa ja pooleissa. Huoltovarmuuden painopistealueille muodostetut sektorit ovat laajoja, alakohtaisia yhteistoimintaorganisaatioita, joiden toimintaan osallistuvat yhteistyössä eri viranomaiset, järjestöt ja alan merkittävimmät yritykset. Sektorien yleistehtävänä on ohjata, koordinoida ja seurata oman toimialansa varautumista sekä määrittää tavoitteet alaisilleen pooleille.

Poolit vastaavat operatiivisesta varautumisesta elinkeinoelämän johdolla toimivina toimieliminä. Niiden tehtävänä on yhdessä alan yritysten kanssa seurata, selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä alansa huoltovarmuuden kehittämiseksi sekä määritellä alaltaan huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset.