HVO Extranet

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen yhteistyön merkitys huoltovarmuuden edistämisessä on lisääntynyt. Tämä on ollut luonnollinen seuraus globalisaation tuomasta lisääntyneestä kansainvälisestä avoimuudesta ja elinkeinoelämän yli kansallisten rajojen tapahtuneesta verkottumisesta.

Suomen liittyminen aktiiviseksi jäseneksi monikansallisiin yhteistyöorganisaatioihin on lisännyt kansainvälisen yhteistyön onnistumisen merkitystä huoltovarmuuden saralla. Huoltovarmuutta edistetään monitasoisilla kansainvälisillä sopimuksilla.