HVO Extranet

Pohjoismainen yhteistyö

Suomella on Ruotsin kanssa sopimus taloudellisesta yhteistyöstä kansainvälisissä kriisitilanteissa. Sopimuksen mukaan Suomen ja Ruotsin hallitukset pitävät tavoitteenaan taloudellista yhteistyötä, mukaan luettuna kauppaa ja huoltovarmuuteen liittyvää tietojen vaihtoa ja yhteydenpitoa.

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että tavaroiden ja palveluiden vaihto Suomen ja Norjan välillä jatkuu mahdollisimman normaalisti myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Maat voivat myös sopia yhteisistä valmiustoimista. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo komitea, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuorotellen Suomessa ja Norjassa.

Pohjoismainen viranomaisten välinen yhteistyö

Pohjoismaiden välillä on viranomaisten välisiä yhteistoimintasopimuksia puolustusmateriaalialalla, kriisispesifisissä lääkkeissä sekä sähköalalla.