HVO Extranet

Tavoitteet

Valtioneuvosto antaa noin viiden vuoden välein päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista

Valtioneuvosto antoi uusimman päätöksensä huoltovarmuuden tavoitteista 5.12.2013. Päätöksessä todetaan, että yhteiskunnan toimintakyvylle tärkeään infrastruktuuriin kuuluvat:

 • energian tuotanto, siirto- ja jakeluverkot
 • tieto- ja viestintäjärjestelmät, -verkot ja -palvelut
 • finanssialan palvelut
 • liikenne ja logistiikka
 • vesihuolto
 • infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito
 • jätehuolto erityistilanteissa

Kriittisen tuotantoon kuuluvat:

 • elintarvikehuolto
 • terveydenhuolto ja peruspalvelut
 • teollisuus
 • sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto ja palvelut

Huoltovarmuuden turvaaminen perustuu toimiviin kansainvälisiin poliittisiin, taloudellisiin ja teknisiin yhteyksiin. Näitä tuetaan  huoltovarmuudelle kriittisten organisaatioiden ja verkostojen jatkuvuudenhallinnan varmistamisella sekä toimialakohtaisilla toimenpiteillä. Huoltovarmuutta toteutetaan yhteistyössä julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen kesken siten, että markkinaehtoisesti tapahtuva ja sääntelyyn perustuva varautuminen sovitetaan yhteen.