Tilojen varmistettava oma kylvösiemenhuolto

Huoltovarmuusorganisaatio kiinnittää huomiota vaikean kasvukauden seurauksiin kylvösiemenhuollolle. Maatilojen omassa siemenviljatuotannossa parhaiten menestyneiden peltolohkojen siemenviljan laatu on syytä varmistaa ja varata ensi vuoden kylvösiemeneksi.  Mikäli tilalla on vielä ylivuotista satoa, on varteenotettava vaihtoehto analysoida siemenlaatu mahdollisimman nopeasti ja varata siitä kylvösiementä.

Viljojen kehitys on lähes kuukauden normaalivuosia myöhässä. Edullisimmillakin alueilla sadonkorjuu on pääosin kesken.  Sääolojen salliessa sadonkorjuu jatkuu pitkälle lokakuuhun. Pelloilla kasvaa tänä vuonna kohtuullisen hyväkin sato, mutta pellot ja kasvustot ovat kaikkialla märkiä.  Vaikka ennusteissa oleva sääolojen paraneminen tapahtuisikin, johtaa myöhäinen korjuuaika siihen, että puintikosteudet tulevat olemaan tavallista korkeampia. Määrällisesti hyvässäkin sadossa on normaalia suurempi riski laatutappioille ja jo korjatuissa viljoissa on havaittu tähkäidäntää ja kohonneita hometoksiinipitoisuuksia. Siemenviljan tuotannossa riski itävyyden rajuihin pudotuksiin on todellinen. Viljasadon laadusta saadaan kuitenkin tarkempia tietoja kun enemmän viljanäytteitä saapuu analyyseihin.

Tilojen omassa siemenviljatuotannossa erittäin vaikea kasvukausi on syytä ottaa tosissaan. Ensimmäisenä tulisi varmistaa tilan oman siemenviljan laatu ja pyrkiä varaamaan kylvösiemeneksi parhaiten menestyneiden lohkojen satoa.  Kostea vilja menettää varastoinnissa nopeasti itävyytensä ja siemeneksi aiotut erät tulisi saada aina ensimmäiseksi kuivuriin.  Mikäli tilalla on ylivuotista satoa, on varteenotettava vaihtoehto varata siitä kylvösiementä ja analysoida sadon siemenlaatu mahdollisimman nopeasti. Myös siemeneksi aiotusta uudesta sadosta on syytä tehdä laatumääritykset hyvissä ajoin ja varata siementä hieman normaalia enemmän. Laadunmääritys on syytä varmistaa uudelleen parin kolmen kuukauden kuluttua ikävien yllätysten välttämiseksi.

Herneen ja härkäpavun viljely on kasvanut nopeasti ja monet tilat tuottavat myös näistä lajeista tilan omaa siementä. Palkoviljat ovat siementuotannon kannalta viljoja haastavampia ja hyvinäkin viljelyvuosina osassa sadosta on raportoitu rajuja itävyyden romahduksia.

Myös siemenkaupan toimivuuden ja palvelukyvyn kannalta on eduksi, jos aikaisessa vaiheessa tiedetään tuleva kysyntä ja mihin lajeihin ja lajikkeisiin se kohdistuu. Nopeimmin liikkeellä olevat asiakkaat ovat parhaassa asemassa esim. halutuimpien lajikkeiden osalta. Tilojen oma siementuotanto muodostaa niin merkittävän osan kylvösiemenhuollosta, että kokonaiskuva kylvösiemenhuollon tilanteesta tulee muodostaa varhaisessa vaiheessa. Kylvösiemenhuoltoa on vaikea toteuttaa, jos ei tiedetä mikä on tilanne tilojen oman siementuotannon osalta.

 

Lisätietoja:

Valmiusasiamies Juha Mantila, Huoltovarmuuskeskus, puh. 050 543 1811

Vilja-asiamies Max Schulman, MTK, puh 040 825 2112

Kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, MTK, puh. 0400 544 728

Ombudsman Rikard Korkman, SLC, tel. 040 518 9297