Alkutuotantopooli

Alkutuotantopoolin sopimusosapuolet ovat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja Huoltovarmuuskeskus. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta ja poolin toimisto.

Poolin toimialana on se osa elintarvikehuollon varautumista, jolla varmistetaan maatalouden tuotantoedellytysten jatkuvuus kaikissa olosuhteissa.

Tähän liittyy myös hallinnon varautuminen tukemaan ja ohjaamaan maataloustuotantoa poikkeusoloissa. Alkutuotantopoolissa on edustajia tuottajajärjestöistä, maataloushallinnosta, maatalouskaupasta, maataloudelle tuotantopanoksia tuottavasta sekä sen tuottamia tuotteita käyttävästä teollisuudesta ja maataloustutkimuksesta.

Alkutuotantopooli seuraa ja analysoi tekijöitä, jotka vaikuttavat maatalouden toimintaympäristöön Euroopan unionissa ja laajemmassa globaalisessa tarkastelussa, hyödyntää alan tutkimustoimintaa varautumisessa, varmentaa tilojen toimintaedellytyksiä erilaisissa panoshuollon ja tuotekeräilyn logistisissa häiriötilanteissa sekä kehittää tilan omaa varautumista.

Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Markus Eerola
III Puheenjohtaja
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Yhteystiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Simonkatu 6
00100 Helsinki


Yhteyshenkilö

Sihteeri

Markus Lassheikki
Kehitysjohtaja
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Yhteystiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Simonkatu 6
00100 Helsinki


Yhteyshenkilö

Jäsen

Juha Mantila
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki