HVO Extranet

Elintarvikehuoltosektori

Elintarvikehuoltosektori on yksi Huoltovarmuusorganisaation viidestä toimialasektorista. Sektoriin kuuluu kolme poolia, jotka ovat Alkutuotantopooli, Elintarviketeollisuuspooli sekä Kauppa- ja jakelupooli.

Sektorin tehtävänä on koordinoida näiden poolien toimintaa niin, että siitä muodostuu yhtenäinen koko elintarvikehuollon huoltoketjun toimintaa varmistava kokonaisuus. Sektorin jäsenistössä ovat edustettuina kaikki nämä poolit.

Elintarvikehuoltosektorin varautumisalueen uhkakuvat voidaan jakaa kahteen osaan. Ensinnäkin kauppa- ja maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksesta saattaa aiheutua paineita kansallisen huoltovarmuuspohjan säilyttämiselle. Tähän liittyy myös hidasvaikutteisia muutoksia, kuten ilmastomuutos ja väestökehitys sekä laajojen eläintautiepidemioiden uhka. Toiseksi on nopeavaikutteisia uhkia, joita lisää elintarvikehuollon logististen järjestelmien sekä sähköisen infrastruktuurin kasvava haavoittuvuus. Tuotannon ja jakelun keskittyminen myös Suomessa yhä suurempiin ja tehokkaampiin yksiköihin korostaa tähän liittyvän varautumisen tarvetta.

Yhteyshenkilöt

Sihteeri
Marja Knuuttila
Vanhempi tutkija
Luonnonvarakeskus (Luke)
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
Puh.: +358 29 532 6254
etunimi.sukunimi@luke.fi

Puheenjohtaja
Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila
Maa- ja metsätalousministeriö