Elintarvikehuoltosektori

Elintarvikehuoltosektori on yksi huoltovarmuusorganisaation viidestä toimialasektorista. Sektoriin kuuluu kolme poolia, jotka ovat alkutuotantopooli, elintarviketeollisuuspooli sekä kauppa- ja jakelupooli.

Sektorin tehtävänä on koordinoida näiden poolien toimintaa niin, että siitä muodostuu yhtenäinen koko elintarvikehuollon huoltoketjun toimintaa varmistava kokonaisuus. Sektorin jäsenistössä ovat edustettuina kaikki nämä poolit.

Elintarvikehuoltosektorin varautumisalueen uhkakuvat voidaan jakaa kahteen osaan. Ensinnäkin kauppa- ja maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksesta saattaa aiheutua paineita kansallisen huoltovarmuuspohjan säilyttämiselle. Tähän liittyy myös hidasvaikutteisia muutoksia, kuten ilmastomuutos ja väestökehitys sekä laajojen eläintautiepidemioiden uhka. Toiseksi on nopeavaikutteisia uhkia, joita lisää elintarvikehuollon logististen järjestelmien sekä sähköisen infrastruktuurin kasvava haavoittuvuus. Tuotannon ja jakelun keskittyminen myös Suomessa yhä suurempiin ja tehokkaampiin yksiköihin korostaa tähän liittyvän varautumisen tarvetta.

Yhteyshenkilö

Jäsen

Jyrki Hakola
Johtaja, perustuotanto-osasto
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 50 377 4746
Fax +358 9 260 9584

Yhteyshenkilö

Sihteeri

Marja Knuuttila
Vanhempi tutkija
Luonnonvarakeskus (Luke)

Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus (Luke)
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli


Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Mika Koskinen
Johtaja
Valio Oy

Yhteystiedot

Valio Oy
Meijeritie 6
00370 Helsinki