Elintarviketeollisuuspooli

Elintarviketeollisuuspoolin sopimusosapuolet ovat Elintarviketeollisuus ry, Suomen Pakkausyhdistys ja Huoltovarmuuskeskus. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Elintarviketeollisuuspoolin tehtävänä on yhdessä alan yritysten kanssa seurata, suunnitella ja valmistella omien alojensa huoltovarmuuden kehittämistä. Yleisenä tehtävänä on ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä, ohjata ja seurata oman alansa yritysten varautumista ja järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia.

Poolin suunnittelun painopisteinä ovat alan yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaaminen niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Huoltovarmuuskriittisiksi luokiteltuja toimipaikkoja poolin toimialueella on noin 170.

Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavista kehittämishankkeista.

Yhteyshenkilö

Sihteeri

Aili Kähkönen
Valmiuspäällikkö
Elintarviketeollisuusliitto ry

Yhteystiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 567 3680
Fax +358 9 1488 7201

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Juha Mantila
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki


Puheenjohtaja

Pia Pohja
Toimitusjohtaja
Elintarviketeollisuusliitto ry