ELVAR-toimikunnat

Elinkeinoelämän alueelliset varautumisyhteistyö -toimikunnat (ELVAR-toimikunnat 5 kpl) ovat osa Huoltovarmuusorganisaatiota ja niiden missiona on kehittää elinkeinoelämän varautumista alue- ja maakuntatasolla sekä varmistaa osaltaan elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistoiminta ja tiedonvaihto alueellisella tasolla.

Toimikunnat ovat poikkihallinnollisia ja laaja-alaisia. Niihin on haettu osaamista mm. muista Huoltovarmuusorganisaation alueellisista toimijoista, sähkö- ja lämpö-, polttoaine-, elintarvike- ja talousvesijakelun, sosiaali- ja terveydenhuollon, rakentamisen sekä tieto- ja viestintäverkkojen yrityksistä. Yhteistyösopimukseen perustuen toimikunnan koordinointia hoitavat ELY-keskukset. Lisäksi toimikunnissa on edustajia esimerkiksi aluehallintovirastoista, kauppakamareista, pelastuslaitoksista sekä puolustusvoimista.

Toimikunnat tuottavat alueensa elinkeinoelämän varautumista sekä jatkuvuudenhallintaa kehittäviä maksuttomia palveluita ja valmiuksia. Tarpeita ja kehittämiskohteita arvioidaan yhteistyössä alueellisen verkoston kanssa ja tarpeisiin vastataan yhteisissä projekteissa läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Toimikunnat toimivat alueellisina suunnittelu- ja yhteistyöfoorumeina, joissa elinkeinoelämän alueellista varautumista voidaan yhteensovittaa sekä jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä eri toimijoiden kesken.

ELVAR-toimikuntien avulla varmistetaan myös elinkeinoelämän alueellisen varautumisen kytkeytyminen valtakunnalliseen elinkeinoelämän varautumisen rakenteisiin (Huoltovarmuusorganisaation sektorit ja poolit) sekä järjestelyihin.

Toimikuntien työn tavoitteena on, että:

  • alueen yhteiselle varautumisen kehittämiselle luodaan puitteet elinkeinoelämän näkökulmasta.
  • toiminta ja siihen osallistuminen tuovat yrityksille konkreettista hyötyä.
  • yhteistoiminta kehittyy ja yhdessä tekeminen parantaa kaikkien valmiuksia.
  • keskinäisriippuvuuksien sekä yhteisten riskien havainnointikyky paranee.
  • parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen säästää aikaa ja rahaa.
  • yhteisillä toimialariippumattomilla alueellisilla projekteilla kehitetään kaikkien osapuolien varautumista sekä kykyä varmistaa mahdollisimman hyvin organisaation kriittiset tehtävät.

 

 

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Jaakko Pekki
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki