Erityislainsäädäntö

Siemenkauppalaissa (728/2000) säädetään siemenkauppaa koskevat toimintaehdot, joita noudatetaan Huoltovarmuuskeskuksen sertifioidun siemenviljan varmuusvarastoja käytettäessä. Laissa todetaan myös huoltovarmuusvarastoitu lajikkeellinen siemenvilja, jota voidaan käyttää silloin kun markkinoille ei muutoin pystytä toimittamaan siemenhuollon turvaamiseksi riittävästi sertifioitua siementä.

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä (896/1977, muut. 1126/1999) mahdollistaa korvauksen maksamisen huoltovarmuusrahaston varoista sellaisten lajikkeiden jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta, jotka ovat huoltovarmuuden kannalta tärkeitä, mutta yritykselle kaupallisesti kannattamattomia.