HVO Extranet

Erityislainsäädäntö

Siemenlaissa (600/2019) säädetään siemenkauppaa koskevat toimintaehdot, joita noudatetaan Huoltovarmuuskeskuksen sertifioidun siemenviljan varmuusvarastoja käytettäessä. Laissa todetaan myös huoltovarmuusvarastoitu lajikkeellinen siemenvilja, jota voidaan käyttää silloin kun markkinoille ei muutoin pystytä toimittamaan siemenhuollon turvaamiseksi riittävästi sertifioitua siementä.

Siemenlaki mahdollistaa korvauksen maksamisen huoltovarmuusrahaston varoista kansallisesti tärkeiden peltokasvien siemenhuollon turvaamiseksi valtioneuvoston asetuksella (1525/2015) tarkemmin säädettävällä tavalla.

Lakeihin on mahdollisesti tehty muutoksia säätämisvuoden jälkeen. Ajantasainen lainsäädäntö on tarkistettavissa osoitteessa www.finlex.fi