HVO Extranet

Kansainvälinen yhteistyö

Euroopan unioni on jättänyt varautumiseen liittyvät asiat kansallisesti hoidettaviksi.

Suomi on osallistunut jo pitkään puolustusliitto Naton rauhankumppanuusohjelmaan ja sitä kautta Naton siviilipuolen maatalous- ja elintarvikesuunnittelukomitean (FAPC) työhön. Komitea järjestää säännöllisesti kokouksia ja kahden vuoden välein seminaariharjoituksia elintarvikeketjun asiantuntijoille.