Perustuotanto-osasto (HVK)

Perustuotanto-osasto vastaa Huoltovarmuuskeskuksessa elintarvikehuoltoon, terveydenhuoltoon ja kriittiseen teollisuustuotantoon kuuluvista alueista. Perustuotanto-osasto vastaa myös elinkeinoelämän alueellisten varautumisyhteistyö—toimikuntien (ELVAR-toimikunnat, 5 kpl) koordinoimisesta.

Elintarvikealalla perustuotanto-osaston toimialaan kuuluu elintarvikkeiden saatavuuteen liittyvä varautuminen. Osaston keskeinen tehtävä on tukea ja koordinoida Huoltovarmuusorganisaation Elintarvikesektorin ja sen toimialaan kuuluvien poolien toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa niitä varautumistoimenpiteitä, joilla varmistetaan maatalouden, elintarviketeollisuuden, kaupan sekä joukkoruokailun toimintaedellytysten turvaamista kaikissa olosuhteissa.

Osaston vastuualueella on energiatuotteita lukuun ottamatta kaikki muu huoltovarmuutta tukeva varmuus-, turva- ja velvoitevarastointi. Keskeisimpiä varastoitavia tuotteita elintarvikealalla ovat vilja, siemenvilja, nurmikasvin siemenet, rehun raaka-ainekomponenteista valkuainen sekä torjunta-aineet ja typpilannoitetuotannossa tarvittava ammoniakki. Eläinlääkkeet kuuluvat lääkkeiden velvoitevarastoinnin piiriin.

Huoltovarmuuskeskuksen yhteyshenkilö

Jyrki Hakola
Johtaja, perustuotanto-osasto
Huoltovarmuuskeskus


Jäsen

Jorma Hannulabacka
Teollisuusasiamies
Huoltovarmuuskeskus


Yhteyshenkilö

Jäsen

Erik Honkanummi
Turvallisuusasiantuntija
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki


Jäsen

Riku Juhola
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus


Yhteyshenkilö

Jäsen

Mika Kaijamo
Erityisasiantuntija
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 50 3587 823

Yhteyshenkilö

Jäsen

Emmi Laaksonen
Toimitusjohtajan assistentti
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48A
00100 Helsinki


Jäsen

Juha Mantila
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus


Yhteyshenkilö

Jäsen

Jaakko Pekki
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki


Yhteyshenkilö

Jäsen

Soili Suvanto
Tuoteryhmäpäällikkö
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 546 0212

Jäsen

Jaana Toivanen
Johdon assistentti (vanhempainvapaalla)
Huoltovarmuuskeskus