HVO Extranet

Energiahuoltosektori

Energiahuoltosektori

  • Edistää huoltovarmuusnäkökulman huomioon ottamistaalaan liittyvässä keskustelussa ja päätöksenteossa
  • Määrittelee, mitä erityistoimia tarvitaan markkinaosapuolten normaalien vastuiden lisäksi
  • Kehittää suunnitteluorganisaationsa vastaamaan muuttuvia energiamarkkinoita ja järjestökenttää
  • Osallistuu pohjoismaiseen huoltovarmuusyhteistyöhön voimatalouspoolin kautta sekä määrittää vastuunjaon muiden viranomaisten kanssa

Poikkeusolojen energiahuollon valmiussuunnittelusta vastaavat Energiahuoltosektori sekä Voimatalous- ja Öljypoolit jaostoineen ja organisaatioineen.

Sihteeri
Jyrki Pohjolainen
Ylitarkastaja
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puh.: +358 029 5047 098
jyrki.pohjolainen@tem.fi

Puheenjohtaja
Riku Huttunen
Ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja
Simo Nurmi
Ylijohtaja, Energiavirasto

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen
Minna Haapala
johtaja, energiahuolto-osasto