Infrastruktuuriosasto (HVK)

Infrastruktuuriosaston vastuualue koostuu Tietoyhteiskuntasektorista ja sen eri pooleista sekä rahoitushuolto- ja vakuutusaloista. Yleisenä tehtävänä on näiden alojen valmiussuunnittelun ja varautumisjärjestelyjen koordinointi ja kehittäminen.

Tässä tarkoituksessa osasto:

  • tukee ja avustaa alan suunnitteluelinten työtä
  • tukee ja edistää alan toimijoiden varautumistoimintaa ja keskinäistä yhteistyötä
  • koordinoi ja toteuttaa varmistamishankkeita alan operaattoreiden kanssa
  • järjestää yhdessä eri tahojen kanssa alan huoltovarmuuteen liittyvää harjoitus- ja koulutustoimintaa
  • seuraa alan huoltovarmuuden kehitystä, toteuttaa siihen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä kehittää systematiikkaa ja menetelmiä.

 

Lisäksi osasto osallistuu tietoturvallisuusalan yhteistyöorganisaatioiden toimintaan viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa.

Jäsen

Jukka Etelävuori
Varautumispäällikkö, logistiikka
Huoltovarmuuskeskus


Yhteyshenkilö

Jäsen

Emmi Laaksonen
Toimitusjohtajan assistentti
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48A
00100 Helsinki


Jäsen

Kalle Luukkainen
Varautumispäällikkö
Huoltovarmuuskeskus


Jäsen

Erkki Räsänen
Varautumispäällikkö, kyberturvallisuus
Huoltovarmuuskeskus


Puheenjohtaja

Sauli Savisalo
Johtaja, infrastruktuuriosasto
Huoltovarmuuskeskus


Jäsen

Jaana Toivanen
Johdon assistentti (vanhempainvapaalla)
Huoltovarmuuskeskus


Jäsen

Raija Viljanen
Logistiikkapäällikkö
Huoltovarmuuskeskus