Rahoitushuoltopooli

Rahoitushuoltopooli vastaa rahoituksen ja maksuliikenteen sekä rahahuollon varautumisesta, alan toimintaedellytysten yleisestä turvaamisesta sekä kansainvälisen yhteistyön koordinoinnista yhdessä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Poolissa ovat edustettuina luottolaitos- ja muu rahoitustoiminta, arvopapereiden kaupankäynti-, säilytys- ja selvitystoiminta, raha- ja muu maksuliikenne sekä rahahuolto. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Poolin tehtävänä on selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi rahoitusalalla. Lisäksi pooli määrittää rahoitusalan huoltovarmuuskriittiset yritykset sekä seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Sihteeri

Mika Linna
Johtava asiantuntija
Finanssiala ry


Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Nuutti Nikula
Analyytikko
Huoltovarmuuskeskus


Puheenjohtaja

Markku Puumalainen
Neuvotteleva virkamies
Valtiovarainministeriö