HVO Extranet

Toiminnan perusteet

Finanssiala tuottaa yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä palveluja. Alan varautumista häiriö- ja poikkeusoloihin ohjaa ja koordinoi Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosasto sekä Huoltovarmuusorganisaation Finanssialan sektori. Finanssialan sektoriin kuuluvat Rahoitushuoltopooli ja Vakuutusalan pooli.

Finanssialan sektorin ja sen poolien toiminnan päämääränä on tukea ja edistää alan toimintaedellytysten turvaamista ja varmistamista erilaisten poikkeusolojen varalta.

Sektorin ja poolien tehtävät ovat:

  • Alan huoltovarmuuden ja häiriöherkkyyden yleinen seuranta
  • Alan kriittisten tekijöiden analysoiminen
  • Alan varautumisen koordinointi ja edistäminen
  • Toimenpide-ehdotusten tekeminen alan huoltovarmuuden kehittämiseksi
  • Ylläpitää ja kehittää oman alansa yritysten kykyä toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa mm. järjestämällä harjoitus- ja koulutustilaisuuksia