Vakuutusalan pooli

Vakuutusalan pooli vastaa sekä lakisääteisen että vapaaehtoisen vakuutustoiminnan varautumisesta ja toimintaedellytysten yleisestä turvaamisesta sekä kansainvälisen yhteistyön koordinoinnista yhdessä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Vakuutusalan pooli on jakautunut kahteen ryhmään: henki- ja vahinkovakuuttajiin ja työeläke- ja sosiaalivakuutusryhmään. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Ala koostuu eläkelaitoksista ja vakuutusyhtiöistä sekä niiden järjestöistä ja viranomaisista.

Poolin tehtävänä on selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi vakuutusalalla. Lisäksi pooli määrittää vakuutusalan huoltovarmuuskriittiset yritykset sekä seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Sihteeri

Mika Linna
Johtava asiantuntija
Finanssiala ry


Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Nuutti Nikula
Analyytikko
Huoltovarmuuskeskus


Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja, Työeläke- ja sosiaalivakuutusryhmä

Pekka Pajamo
Johtaja, talous ja sisäiset palvelut
Varma

Yhteystiedot

Varma


Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja, Henki- ja vahinkovakuuttajien ryhmä

Timo Pursiala
Business Controller
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Yhteystiedot

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö