Erityislainsäädäntö

Varautuminen

  • varautumisen tavoitteet: valtioneuvoston tavoitepäätös (857/2013)
  • valtion varmuusvarastointi (1390/92, 3 §)
  • turvavaraston perustaminen (970/82, 1 §)

Kansainväliset sopimukset

  • Ruotsin ja Suomen välinen yhteistyösopimus (1052/92 SopS 107, 3 artikla)
  • Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen sopimus puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta (98/2003 SopS 13, 2 artikla)
  • Suomen ja Norjan välinen sopimus tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa (60172006 SopS55)