MIL-pooli

MIL -pooli tukee sotilaallisen huoltovarmuuden ja puolustusjärjestelmän toimimisen kannalta kriittisten yritysten varautumista. Ns. normaalien poolitehtävien lisäksi MIL -poolin toiminta kohdistuu painopisteisesti puolustusvoimien poikkeusoloissa (valmiuslain määritelmän mukaisesti Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys tai sen uhka) ja siihen liittyvässä valmiuden kohottamisessa tarvitseman kriittisen suorituskyvyn, tuotannon ja osaamisen turvaamiseen.

Poolin toiminnan piirissä ovat ne yritykset, joiden toiminnan jatkuminen poikkeusoloissa luo edellytykset puolustusvoimien sodan ajan kriittisten järjestelmien käytölle ja kunnossapidolle sekä välttämättömän osaamisen ja tuotannon ylläpidolle. Tämä edellyttää näiden yritysten osalta kiinteää yhteistyötä puolustusvoimien kanssa normaaliaikana ja yritykset tekevät valmiussuunnittelua puolustusvoimien ohjaamana.

Poolin perusajatuksena on laaja verkostoituminen ja verkostoon liittyen kriittisten solmukohtien tunnistaminen. MIL -poolissa toimivat yritykset edustavat arvoketjun yläpäätä.

Puheenjohtaja

Heikki Härtsi
Millog Oy


Tuija Karanko
Asiantuntija
Teknologiateollisuus ry