HVO Extranet

Erityislainsäädäntö

Varautuminen

  • Valmiuslaki (1552/2011) 10 luku
  • Laki huoltovarmuuden turvaamisesta 1390/1992
  • VNp huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018)
  • TPA poikkeusoloihin varautumisesta Ahvenanmaalla (900/2000)
  • Valtioneuvoston periaatepäätös 2.11.2017 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS)
  • Raideliikennelaki (1302/2018) 171 §
  • Ilmailulaki (864/2014) 160 §
  • Laki liikenteen palveluista (320/2017) osa II: 1 luku 18§, osa II: 5 luku 58§, 6 luku 66§, 12 luku 129§, osa III: 1 luku 139§

Lakeihin on mahdollisesti tehty muutoksia säätämisvuoden jälkeen. Ajantasainen lainsäädäntö on tarkistettavissa osoitteessa www.finlex.fi