Ilmakuljetuspooli

Ilmakuljetusten varautumista ohjaa Ilmakuljetuspooli, joka on sopijapuolten ja viranomaisten välinen ilmakuljetusalan yhteistyö­elin. Se on perustettu Huoltovarmuusorganisaation, Finavia Oy:n, Finnair Oyj:n ja Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n välisellä poolisopimuksella. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset. Poolin piirissä on noin 30 huoltovarmuuskriittistä yritystä.

Ilmakuljetuspoolin tehtävänä on varmistaa ilmakuljetusten jatkuvuus osana logistista kokonaisuutta kaikissa tilanteissa. Toiminnassa otetaan huomioon myös eri kuljetusmuotojen väliset solmukohdat.

Poolin toiminta keskittyy huoltovarmuuskriittisten yritysten toimintaedellytysten varmistamiseen. Tärkeitä tekijöitä ovat kotimaisen lentoyhtiön toiminnan, polttoainehuollon sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman toiminnan varmistaminen.

Ilmakuljetuspoolin toimialoja ovat lentoaseman ylläpito, lento-operaattorit, maapalvelut, muonituspalvelut, lentopolttoainejakelu ja lentokonehuolto.

Poolin tehtävänä on

  • määrittää toimialansa huoltovarmuuskriittiset yritykset ja tukea näiden yritysten varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
  • osallistua yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa siviili-ilmailun toimintaedellytysten turvaamiseen
  • edistää varautumisen yhteistoimintaa kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten ja viranomaisten kesken
  • osallistua kuljetus- ja logistiikka -alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Ilmakuljetuspooli tukee toimialansa huoltovarmuuskriittisten yritysten ja niiden tärkeiden kumppanien varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin järjestämällä riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen koululutustilaisuuksia ja harjoituksia.

Pooli pyrkii toiminnallaan edistämään avointa yhteistoimintaa viranomaisten ja yritysten kesken tavoitteena tunnistaa yritysten toimintaedellytyksiä merkittävästi haittaavat tekijät ja kartoittaa toimenpiteitä siviili-ilmailun jatkuvuuden turvaamiseksi häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Jukka Etelävuori
Varautumispäällikkö, logistiikka
Huoltovarmuuskeskus


Puheenjohtaja

Juha-Pekka Pystynen
Johtaja
Finavia


Yhteyshenkilö

Sihteeri

Juha Savisaari
Suomen Varustamot ry

Yhteystiedot

Suomen Varustamot ry
Aleksanterinkatu 44
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 520 1694