HVO Extranet

Kansainvälinen yhteistyö

Huoltovarmuuskeskus osallistuu pohjoismaiseen liikennealan valmiussuunnitteluyhteistyöhön ja Naton rauhankumppanuusohjelmassa kuljetusryhmän (Transport Group TG) työskentelyyn.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään lisäksi EU:n puitteissa, tarvittaessa myös kahdenvälisesti.

Kansainvälinen yhteistyö on huoltovarmuutta tukevaa ja antaa mahdollisuuden arvioida omaa kriisivalmiutta.