HVO Extranet

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö kansallisen varautumisen tukena

Suomi osallistuu Naton rauhankumppanuusohjelman puitteissa järjestön siviilivalmiusorganisaatioon kuuluvan kuljetusryhmän, TG:n (Transport Group), toimintaan. Toiminnan tavoitteena on kuljetusten jatkuvuuden turvaaminen tilanteissa, joissa kansallisten toimijoiden toimintaedellytykset ovat merkittävästi heikentyneet. Kuljetusryhmässä on maa-, meri- ja ilmakuljetusten alaryhmät IST (Inland Surface Transport), OC (Ocean Shipping) ja CA (Civil Aviation), joihin Suomi on asettanut edustajat. Lisäksi suomalaisia kuljetusalan edustajia on nimetty Naton asiantuntijoiksi. Ryhmät pitävät säännöllisesti kokouksia, seminaareja ja harjoituksia.

Kuljetusryhmän tehtävänä on kartoittaa kuljetusmahdollisuuksia Naton siviili- ja sotilasorganisaatioiden operaatioiden toteuttamiseksi.