Maakuljetuspooli

Maakuljetuspooli on Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen ja Logistiikkasektorin ohjauksessa toimiva valtakunnallinen varautumisorganisaatio. Pooli on toiminut vuodesta 1987 alkaen. Poolin nykyiset sopijatahot ovat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Linja-autoliitto ry, Suomen Taksiliitto ry, Yleinen Teollisuusliitto ry, VR-Yhtymä Oy ja Huoltovarmuuskeskus.

Pooliorganisaation muodostavat poolitoimikunta, poolin johtoryhmä ja poolin toimisto. Poolin piirissä on noin 160 huoltovarmuuskriittistä yritystä.

Maakuljetuspoolin toimialat ovat maantie- ja rautatiekuljetuksiin liittyvät kuljetuspalvelut ja logistiikkatoiminnot. Poolin tehtävänä on

  • määrittää toimialansa huoltovarmuuskriittiset yritykset ja tukea näiden yritysten varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
  • osallistua yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa Suomessa toimivien maantie- ja rautatiekuljetusoperaattoreiden toimintaedellytysten turvaamiseen
  • edistää varautumisen yhteistoimintaa kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten ja viranomaisten kesken
  • osallistua kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Maakuljetuspooli tukee toimialansa huoltovarmuuskriittisten yritysten ja niiden tärkeiden kumppaneiden varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin järjestämällä riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia.

Pooli pyrkii toiminnallaan edistämään avointa yhteistoimintaa viranomaisten ja yrityksien kesken tavoitteena tunnistaa yritysten toimintaedellytyksiä merkittävästi haittaavat tekijät ja sopia ennakolta häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämistä toimintatavoista ja järjestelyistä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tämän perusteella tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta ja osallistuu toimeenpanoon.

Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Iiro Lehtonen
Toimitusjohtaja
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Yhteystiedot

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
PL 38
00401 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 502 8181

Yhteyshenkilö

Sihteeri

Lasse Otranen
Valmiuspäällikkö
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Yhteystiedot

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
PL 38
00401 HELSINKI

Matkapuhelin +358 50 5729 777

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Raija Viljanen
Logistiikkapäällikkö
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 500 5725